Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

vrijdag 16 februari 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Welkom in de digitale 40-dagenretraite 2024 van www.ignatiaansbidden.org.

1. Keer tot Mij terug met heel je hart (Joël 2:2-18)

De Heer nodigt uit, Hij verlangt naar onze terugkeer. Om mijn hart en geest vrij te maken moet ik de drukte en bedrijvigheid even ontlopen en alles wat mij van de Heer verwijdert loslaten.

2. Begin van het gebed

Ik creëer een stille ruimte in mezelf door mijn ogen te sluiten, zo probeer ik vrij te worden en mijn hart te openen voor deze ontmoeting.

3. Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 16 februari: Jesaja 58:6-7

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen?

4. Gebedsuggesties

Jesaja beschrijft het vasten dat de Heer verlangt. Dit klinkt misschien totaal anders dan ik het vasten begreep of nog steeds beleef. Jesaja wijst ons op delen, kleden, bevrijden.

5. Einde van het gebed

Ik neem rustig de tijd om de Heer te danken voor wat ik mocht ervaren in dit gebedsmoment.

Ik sluit af met een gebed dat mij vertrouwd is.

6. Terugblik op het gebed

Welk gevoel leeft er nu in mij? Is er een beweging/verandering tegenover de aanvang van het gebed?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 1: Keer tot Mij terug met heel je hart  lees meer…

Citaat 1: Luisteren gaat altijd aan vragen vooraf  lees meer…

Gebedstip 1 & 2: Het Woord ontvangen  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"