Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

woensdag 14 februari 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Mijn naam is Rita Loyens ik ben gehuwd, mama van een zoon en een dochter, alsook oma van zes kleinkinderen. Ik werk als pastoraal coördinator te Lanaken in België, en ben actief als begeleider van de geestelijke oefeningen.
Welkom in deze digitale 40-dagenretraite 2024 “De steen is weggerold”, waarin de Paasboodschap van bevrijding en nieuw leven reeds doorklinkt. De Vasten wil ons gedurende zeven weken voorbereiden op het nieuwe leven van Pasen.

Vandaag horen we in de tweede lezing van Aswoensdag: “ Nu is er die gunstige tijd, vandaag is de tijd van het heil!” Deze woorden klinken uitnodigend en wekken een verlangen om naar dit heil op zoek te gaan. Het heil voor deze tijd, wat zou dit kunnen zijn?

Ons leven ondervindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. In onze samenleving klinkt het steeds vaker dat we teveel ballast meesleuren om tot het diepere leven te komen. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet gemakkelijk om te onderscheiden welke nu die overtollige ballast is, en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we deze Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast om kleine rustpuntjes toe te laten! Ja, vandaag is de gunstige tijd aangebroken! Ik wens het jou van harte toe.

1. Keer tot Mij terug met heel je hart (Joël 2:2-18)

De Heer nodigt uit, Hij verlangt naar onze terugkeer. Om mijn hart en geest vrij te maken moet ik de drukte en bedrijvigheid even ontlopen en alles wat mij van de Heer verwijdert loslaten.

2. Begin van het gebed

Ik creëer een stille ruimte in mezelf door mijn ogen te sluiten, zo probeer ik vrij te worden en mijn hart te openen voor deze ontmoeting.

3. Bijbeltekst voor vandaag, woensdag 14 februari: Joël 2:12-18

Nu dan – spreekt de Heer –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. 

4. Gebedsuggesties

Het is de Heer zelf die ons uitnodigt om ons vanaf het allereerste begin van deze Veertigdagentijd tot Hem te richten. Hij verlangt naar onze terugkeer, Hij kijkt naar ons uit zoals een liefdevolle ouder naar zijn/haar kind en zegt: “Kom maar, Ik verwacht je”.

5. Einde van het gebed

Ik neem rustig de tijd om de Heer te danken voor wat ik mocht ervaren in dit gebedsmoment.

Ik sluit af met een gebed dat mij vertrouwd is.

6. Terugblik op het gebed

Welk gevoel leeft er nu in mij? Is er een beweging/verandering tegenover de aanvang van het gebed?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 1: Keer tot Mij terug met heel je hart  lees meer…

Citaat 1: Luisteren gaat altijd aan vragen vooraf  lees meer…

Gebedstip 1 & 2: Het Woord ontvangen  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"