Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

zaterdag 17 februari 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Welkom in de digitale 40-dagenretraite 2024 van www.ignatiaansbidden.org.

Nota bene: Tijdens deze retraite bieden we iedere zaterdag een geleide meditatie aan in de stijl van onze Bidden Onderweg-podcasts om terug te blikken op de voorbije week. Welke weg ben je gegaan de afgelopen week? Klik hier om ernaar te luisteren.

1. Keer tot Mij terug met heel je hart (Joël 2:2-18)

De Heer nodigt uit, Hij verlangt naar onze terugkeer. Om mijn hart en geest vrij te maken moet ik de drukte en bedrijvigheid even ontlopen en alles wat mij van de Heer verwijdert loslaten.

2. Begin van het gebed

Ik creëer een stille ruimte in mezelf door mijn ogen te sluiten, zo probeer ik vrij te worden en mijn hart te openen voor deze ontmoeting.

3. Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 17 februari: Jesaja 58:9b- 10. 11b

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

4. Gebedsuggesties

Ik zie de goed bevloeide tuin voor ogen, een bron waarvan het water nooit opdroogt. Ik probeer me die weldaad voor te stellen en laat het overdadige gevoel toe in mijn hart.

5. Einde van het gebed

Ik neem rustig de tijd om de Heer te danken voor wat ik mocht ervaren in dit gebedsmoment.

Ik sluit af met een gebed dat mij vertrouwd is.

6. Terugblik op het gebed

Welk gevoel leeft er nu in mij? Is er een beweging/verandering tegenover de aanvang van het gebed?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 1: Keer tot Mij terug met heel je hart  lees meer…

Citaat 1: Luisteren gaat altijd aan vragen vooraf  lees meer…

Gebedstip 1 & 2: Het Woord ontvangen  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"