Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Zondag 12 april

Niet goed leesbaar? Klik hier 40-dagenretraite – “De morgen komt!”
a7b23579-0d14-461a-8304-72f00c6d8742.jpg

“De morgen komt!”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2020

Welkom in de digitale 40-dagenretraite De morgen komt!.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken

1. Thema week 8: De morgen komt!

2. Leidraad voor je gebed

Een nieuwe morgen wacht. Vandaag wordt Gods belofte aan ons waar gemaakt. De nieuwe mens staat op en wij mogen hem volgen. We vieren het leven dat sterker is dan de dood. Het kruis wordt een levensboom.

3. Begin van het gebed

Ik proef wat mijn verlangen is voor deze gebedstijd en spreek dit hardop uit. Mijn verlangen gaat vandaag met mij mee, het geeft richting en grond aan mijn gebed.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 12 april: Matteüs 28:1-2, 5-6

‘Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde steen weg en ging erop zitten. De engel zei tot de vrouwen: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.’ ‘

5. Gebedssuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Het licht van de morgen werpt een nieuw licht op onze werkelijkheid. Een engel vraagt de vrouwen te kijken vanuit het perspectief van de Opgestane. Wij op onze beurt worden uitgenodigd om op te staan en op weg te gaan, Hem achterna.

6. Einde van het gebed

Aan het eind dank ik voor wat ik heb ontvangen in deze gebedstijd. Ook al kan ik er niet direct woorden aan geven, danken helpt mij om te beseffen hoeveel in mijn leven er zomaar is, om niet geschonken.

7. Terugblik op het gebed

Terugblikken maakt het mogelijk om mijn gebed mee te nemen door de dagen heen. Niet woord voor woord herhaald, maar bondig, geconcentreerd in een gevoel, een inzicht, een gebaar, een beweging, een paar woorden. Dat geeft een spoor van licht naar Pasen toe.

Bijkomend materiaal

1. Geloofsimpuls week 7: lees meer

2. Citaten week 8: lees meer

3. Gebedstips week 7: lees meer

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

“De morgen komt!” – 40-dagenretraite 2020 www.ignatiaansbidden.org

Uitschrijven Je e-mailadres wijzigen Doorsturen naar een vriend

Terug naar "Archief Gebedsmails"