Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

zondag 24 maart 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Welkom in de digitale 40-dagenretraite 2024 van www.ignatiaansbidden.org.

1. ‘‘Mijn beker zullen jullie drinken’ (Matteüs 21:23)

Drinken uit dezelfde beker, betekent iemands lot delen. Vermits wij allen deel uitmaken van één en hetzelfde lichaam, delen we toch ook dezelfde beker? Deze beker bevat zeker niet alleen het lijden. Het is ook de beker van verbondenheid, van éénheid, van liefde en barmhartigheid. Zo willen wij deze Goede Week beleven.

2. Begin van het gebed

Tijdens deze Goede Week visualiseer ik het beeld van de lijdende Christus. In deze week wil ik bij Hem verwijlen en vraag om de genade van waakzaamheid.

3. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 24 maart: Marcus 14:32-34

Zij kwamen nu aan een landgoed dat Getsemane heette. Daar zei Hij tot zijn leerlingen:
”Blijft hier zitten terwijl Ik bid.” Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en begon zich ontsteld en beangstigd te gevoelen. Hij sprak tot hen: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt.”

4. Gebedsuggesties

Bidden en waken bij een zieke of stervende vraagt dat wij loskomen van onze eigen zorgen. Helemaal aanwezig richten we onze aandacht op de zieke of stervende en bidden in diepe verbondenheid. Met deze uitnodiging komt Jezus zijn leerlingen en ons heel nabij. Want ook wij worden uitgenodigd om met Hem te bidden en te waken.

5. Einde van het gebed

Ik dank Jezus om zijn aanwezigheid tijdens mijn gebed. Ik bid een gekend gebed om af te sluiten.

6. Terugblik op het gebed

Wat deed het met me om zo bij de Heer aanwezig te mogen zijn. Welke gedachten kwamen er in mij op? Kon ik die in gebed aan Hem voorleggen? Is er tijdens mijn gebed iets veranderd in mij?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Is het nog van deze tijd?  lees meer…

Citaat 7: Daarom ben ik zo gelukkig  lees meer…

Gebedstips 13 & 14: Omgaan met verstrooiingen  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"