40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 26 februari 2023

Ignatiaans Bidden

“Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2023

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Door de gehoorzaamheid van één

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaar werden, zo worden door de gehoorzaamheid van één allen gerechtvaardigd. (Romeinen 5:19)

Bij de geloofsinput van Aswoensdag hielden we ons de verrezen Christus van Pasen voor ogen wanneer somberheid de overhand dreigde te krijgen. Het citaat van deze week uit de Romeinenbrief hangt daarmee samen. Voor de duidelijkheid: de twee mensen die hier genoemd worden zijn Adam, respectievelijk Jezus.

Jezus wordt ook wel ‘de tweede Adam’ genoemd; zoals Maria wel ‘de tweede Eva’ wordt genoemd. Doordat Adam en Eva in de Hof van Eden aten van de appel, kregen al hun nakomelingen de neiging om het kwaad te doen – dit als ‘werkdefinitie’ van erfzonde. Maar gelukkig is er ook Jezus, door wie wij vergeving van al onze zonde kunnen krijgen. Een extra reden om Jezus voor ogen te houden.

Het volgende vers uit de Romeinenbrief (Romeinen 5:20) luidt: “Maar waar de zonden heeft gewoekerd, werd de genade mateloos.” Jezus voorstellen als de tegenhanger van Adam doet Jezus tekort; de weegschaal slaat dóór aan de kant van Jezus!

2. Leidraad voor het gebed

God nodigt ons op meerdere plaatsen in de Bijbel uit om te vragen:

“Vraagt en u zal gegeven worden. (…) Want al wie vraagt verkrijgt.” (Matteüs 7:7-8)

Dit vraagt wel om vertrouwen – ook daar kun je God om vragen.

3. Begin van het gebed

Probeer deze week elke meditatie te beginnen met het volgende korte gebed: “Heer, open mijn ogen, opdat ik U duidelijker kan zien, meer van U kan houden, U beter kan volgen.” (Richard van Chichester).

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 26 februari: uit Genesis 2:7-9, 3:1-7

Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Vandaag het verhaal van Adam en Eva in de tuin van Eden. We lezen er hoe God met veel zorg de eerste mensen schept, hoe Hij een prachtige tuin aanlegt en de eerste mensen erin laat wonen.

Dan komt de slang langs en hij verleidt Eva van de boom van kennis van goed en kwaad te eten – hoewel God dit verboden had. Hij beweert dat God zijn dreigement om haar als straf te laten sterven niet zal uitvoeren. Vervolgens haalt Eva haar man over om ook van de verboden vrucht te eten. Beiden gaan nu de ogen open.

6. Einde van het gebed

In dit stadium van de retraite kijken we naar de zonden in de wereld. Het Onze Vader, met daarin de passage “Vergeef ons onze schulden zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven”, leent zich goed als afsluitend gebed.

7. Terugblik op het gebed

Hoe voel ik me nu? Wat bedrukt? Onzeker? Toch hoopvol?

Ik noteer wat trefwoorden om wat me opvalt of geraakt heeft, vast te leggen.

Ik groet God en zeg Hem dat ik morgen terug zal komen.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 2: Sociale leer van de katholieke Kerk (2/7) (lees meer)

Citaat 2: Over verlangen en gebed (lees meer)

Gebedstip 2: Het is soms hard werken (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"