Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

zondag 31 maart 2024

Ignatiaans Bidden

“De steen is weggerold”

Welkom in de digitale 40-dagenretraite 2024 van www.ignatiaansbidden.org.

1. De steen is weggerold, het graf is leeg

De Heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

In alle vroegte komt Maria van Magdala bij het graf van Jezus en ontdekt dat de steen voor de opening van het graf is weggerold. Het graf is leeg!

De Verrezene neemt ook ons bij de hand en laat ons delen in de paasvreugde. De heer is waarlijk opgestaan! Alleluia!

2. Begin van het gebed

Ook in de stilte van mijn hart straalt het licht van de Verrezen Heer, ik vraag om de genade de Paasvreugde te mogen beleven.

3. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 31 maart: Johannes 20:3-5

Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen.

4. Gebedsuggesties

De woorden van Maria van Magdala over het lege graf, wekken een hoge nieuwsgierigheid bij de beide leerlingen. Wat leeft er in Johannes aan verlangen, dat hij zo snel rent? Toch wordt hij bij het zien van de linnen doeken door iets weerhouden. Is het voor hem nog te vroeg om het Verrijzenisgebeuren te geloven?

5. Einde van het gebed

Ik dank Jezus om zijn aanwezigheid tijdens mijn gebed. Ik bid een gekend gebed om af te sluiten.

6. Terugblik op het gebed

Waar werd ik in dit gebedsmoment het sterkst door geraakt? Met welk ga ik nu verder?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 7: Is het nog van deze tijd?  lees meer…

Citaat 7: Daarom ben ik zo gelukkig  lees meer…

Gebedstips 13 & 14: Omgaan met verstrooiingen  lees meer…

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

Afdrukken Alle gebedsteksten afdrukken Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

Terug naar "Archief Gebedsmails"