Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

1 Johannes 4:7-8

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"