Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

1 Joh 4, 9-10a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Gen 12, 1-4a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 55, 1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Gen 1, 26-28a; 31

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 17, 11-19

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 43, 1-4

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 40, 1-2a; 3-5.9a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Mc 5, 1-9.15

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Gen 3, 6-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Ps 25, 15-22

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 19, 1-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 18, 9-14

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Mc 6, 45-51a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 61, 1-2a.10-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 5, 1-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Joh 3, 1-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 65, 17-25

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Mt 1, 18-24

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Ap 3, 20

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Kol 3, 9b-10.12-15

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 1, 26-38

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Mt 13, 31-33

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 1, 39-45

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 2, 1-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lc 2, 6-12

Lees meer

Openbaring 3

20

Lees meer

Deuteronomium 30

19

Lees meer

Jeremia 29

11

Lees meer

Lucas 5

32

Lees meer

Genesis 9

12-15

Lees meer

Exodus 34

9-10

Lees meer

Deuteronomium 10

12-13

Lees meer

Numeri 9

15-18

Lees meer

Deuteronomium 5

1-3

Lees meer

Matteus 7

24-27

Lees meer

Johannes 15

9-12

Lees meer

Marcus 9

7

Lees meer

Spreuken 4

20-23

Lees meer

Jesaja 12

3

Lees meer

Johannes 7

37-39

Lees meer

Johannes 10

11-15

Lees meer

Hosea 11

8-9

Lees meer

Micha 7

18-20

Lees meer

Johannes 2

13-16

Lees meer

Jesaja 49

14-16

Lees meer

Lucas 9

18-20

Lees meer

Matteüs 18

27-30

Lees meer

Wijsheid 11

22-26

Lees meer

Matteüs 14

28-32

Lees meer

Johannes 17

25-26

Lees meer

Johannes 3

16

Lees meer

Hosea 11

3-4

Lees meer

Matteus 7

7-11

Lees meer

Ezechiel 34

15-16

Lees meer

Matteus 1

18-21

Lees meer

Efeziers 2

10

Lees meer

Johannes 8

3-11

Lees meer

Johannes 12

24-26

Lees meer

Matteüs 5

7

Lees meer

Marcus 2

1-5

Lees meer

Lucas 1

34-35.38

Lees meer

Exodus 3

7-8.10

Lees meer

Lucas 7

47-50

Lees meer

Matteüs 25

35-36.40

Lees meer

Marcus 11

9

Lees meer

Marcus 12

41-44

Lees meer

Matteus 26

20-23

Lees meer

Klaagliederen 3

24-26

Lees meer

Lucas 22

14-20

Lees meer

Lucas 23

33-34a.44-46

Lees meer

Johannes 19

38-42

Lees meer

Handelingen 10

40-41.43

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

1 Tes 3,12-4,2

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 2,1-5

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 11,1-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 25,6-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 26,1-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 29,17-24

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 30,19-21.23-26

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Fil 1,3-6.8-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 35,1-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 40,1-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 40,25-31

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 41,13-20

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 48,17-19

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Sir 48,1-4

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Fil 4,4-7

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Num 24,15-17a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Sef 3,1-2.9-13

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jes 45,6-8.18.21-25

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Gen 49,1-2.8-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jer 23,5-8

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Recht 13, 2-7.24-25a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Heb 10,5-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Hl 2,8-14

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

1 Sam 1,24-28

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Mal 3,1-4;4,5-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

2 Sam 7,1-5.8-12.14.16

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Hebr. 1,1-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 6,6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Exodus 33,21

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 118,8-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Hosea 2,16

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 4,1-4

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 55,10-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 4,3.14.20

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 4,26-28a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 6,9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 6,10a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 6,10b

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 9,28-29

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Genesis 1,31

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 16,15-18

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 4,9-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 1,46b-48

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 15,18-20

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 25

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 13,6-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 18,21-22

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 13,10-17

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Exodus 3,7

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 2,3-5

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 5,8

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 139,13-15

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 15,23-24

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 4,34

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 8,3-4

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 26,6-7

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 23,5-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Exodus 17,1-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 2,1-10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 8,3-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 3,1-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 20,11-15

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 3,22

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Openbaring 12,7-8

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 14,1-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Wijsheid 2,10-12

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 11,9-11a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 42,1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 13,37. 24,2

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 26,18-21

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 13,3-5

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 18,37.19,17-19

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 27,57-61

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 24, 1-3 7-9 11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Romeinen 13,11-12

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Wijsheid 11,23-26

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Hosea 11,1-3 en 8-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 15,4-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 20,19-23

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

1 Johannes 4,12-16

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 3,26-30

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 3,1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 42, 1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 5, 1-12

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 10, 46-52

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 4, 30-32

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 3, 31-35

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 18,9-14

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 11,2-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 12,24-26

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 14,3-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 15,1-5

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 22,14-20

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 22,31-34

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 19

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 53,1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 53,4-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Fillipenzen 2,5-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 11,17-27

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 20,24-29

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 21,15-19

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Efeziers 3,14-21

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 1,1-18

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Joël 2, 12 en 2 Kor. 5, 20 en 6, 2

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 55, 6-7

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 9, 24-25

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 6, 5-6

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 8

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Wijsheid 11, 22 en 24 en 26

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Sirach 17, 1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Genesis 1, 27-28

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 139, 13-16

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 40, 28-31

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 12, 22-23 / 27-28

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 139, 1-12

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 43, 1-3a / 4-5a

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja, 46, 3-4

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 23, 1-4

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 49, 14-16

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Ezechiël 16, 4-8

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 6, 34

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Micha 7, 14-15 / 18-19

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Hosea 11, 8-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 15, 4-7

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 15, 20-24

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 32

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 103

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 1,30-31, 35, 38

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 1, 9-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 4, 16-21

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 5, 1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 4, 37-40

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 6, 6-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 8, 1-11

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 22, 24-27

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Matteus 5, 1-12

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 6, 36-38

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 10, 25-37

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 12, 32-4

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 18, 17

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Marcus 12, 41-44

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 15, 9-17

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Filippenzen 2, 5-8

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jesaja 42, 1-3

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 13, 21 en 30

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 22, 33-34

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 13, 1-9

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Lucas 23, 33-46 (passim)

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Stille Zaterdag

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Johannes 20, 1-2

Lees meer

Johannes 1

1-5

Lees meer

Matteus 1

20b

Lees meer

Matteus 1

23

Lees meer

Jesaja 9

5; 11:2-3

Lees meer

Romeinen 7

18-19

Lees meer

Lucas 18

41

Lees meer

Lucas 1

20

Lees meer

Lucas 1

39-42

Lees meer

Psalm 132

3-5

Lees meer

Lucas 2

1-3

Lees meer

Psalm 107

23-30

Lees meer

Jesaja 35

6-7a

Lees meer

Lucas 1

26-29

Lees meer

Jesaja 40

3-5

Lees meer

Lucas 1

11-14

Lees meer

Jesaja 60

1-3

Lees meer

Lucas 1

46-49

Lees meer

Genesis 28

16-17

Lees meer

Lucas 2

8-11

Lees meer

Jesaja 60

5-6

Lees meer

Job 12

17-22

Lees meer

Johannes 1

10-13

Lees meer

Lucas 2

6-7,12-14

Lees meer

Johannes 1

14

Lees meer

Jesaja 55

6-7

Lees meer

Jesaja 55

8-9

Lees meer

Psalm 25

4-5

Lees meer

1 Koningen 3

9-11

Lees meer

Marcus 1

12-15

Lees meer

Matteüs 22

1-5

Lees meer

Matteüs 6

19-21

Lees meer

Genesis 3

8-10

Lees meer

Jesaja 43

1-2

Lees meer

Genesis 17

1-2

Lees meer

Lucas 3

4-6

Lees meer

Marcus 9

4-5

Lees meer

Wijsheid 11

24-26

Lees meer

Jesaja 62

4-5

Lees meer

Lucas 15

4-5

Lees meer

Hosea 11

3-4

Lees meer

Lucas 7

47-50

Lees meer

1 Johannes 4

7-8

Lees meer

Johannes 2

15-17

Lees meer

Exodus 3

5-6

Lees meer

Psalm 139

1-3

Lees meer

Johannes 5

6-9

Lees meer

Marcus 2

3-5

Lees meer

Johannes 9

34-39

Lees meer

Lucas 9

61-62

Lees meer

Johannes 3

19-21

Lees meer

Lucas 4

17-21

Lees meer

Lucas 7

12-15

Lees meer

Marcus 8

27-29

Lees meer

Johannes 14

4-7

Lees meer

Johannes 6

65-69

Lees meer

Johannes 21

15

Lees meer

Johannes 12

24-26

Lees meer

Johannes 15

4-5

Lees meer

Psalm 73

25-26

Lees meer

Psalm 23

3-4

Lees meer

Matteüs 6

24-25

Lees meer

Lucas 10

3-5

Lees meer

Micha 6

8

Lees meer

Marcus 11

9-10

Lees meer

Johannes 12

3-8

Lees meer

Johannes 13

21-26

Lees meer

Johannes 13

33-35

Lees meer

Johannes 13

3-5

Lees meer

Johannes 19

28-30

Lees meer

Matteüs 27

61

Lees meer

Johannes 20

8-10

Lees meer

Lucas 21

25-28,34-36

Lees meer

Matteüs 8

9-11

Lees meer

Lucas 10

21-24

Lees meer

Matteüs 15

29-37

Lees meer

Matteüs 7

21.24-27

Lees meer

Matteüs 9

27-31

Lees meer

Lucas 1

26-38

Lees meer

Lucas 3

1-6

Lees meer

Lucas 5

17-26

Lees meer

Matteüs 18

12-14

Lees meer

Matteüs 11

28-30

Lees meer

Matteüs 11

11-15

Lees meer

Matteüs 11

16-19

Lees meer

Matteüs 17

10-13

Lees meer

Lucas 3

10-18

Lees meer

Matteüs 1

1-17

Lees meer

Matteüs 1

18-24

Lees meer

Lucas 1

5-25

Lees meer

Lucas 1

26-38

Lees meer

Lucas 1

39-45

Lees meer

Lucas 1

46-56

Lees meer

Micha 5

1-4a

Lees meer

Lucas 1

76-79

Lees meer

Lucas 2

15-20

Lees meer

2 Korintiërs 6

2

Lees meer

Deuteronomium 30

19-20a

Lees meer

Jesaja 58

6b-7 + 9a

Lees meer

Lucas 5

27-28

Lees meer

Romeinen 10

11–13

Lees meer

Matteus 4

3-4

Lees meer

2 Samuel 22

31 + 33

Lees meer

Jona 3

10

Lees meer

Psalm 138

1 + 3

Lees meer

Matteus 5

23–24

Lees meer

Matteus 5

44 – 45

Lees meer

Lucas 9

28 + 35

Lees meer

Lucas 6

36 – 37 + 38b

Lees meer

Wijsheid 1

13 – 14

Lees meer

Matteus 20

27-28

Lees meer

Psalm 1

3 + 6

Lees meer

Matteus

21 + 33-34

Lees meer

Lucas 15

31-32

Lees meer

Exodus 3

4-5

Lees meer

2 Koningen 5

9-10

Lees meer

Daniel 3

37+39

Lees meer

Johannes 4

10

Lees meer

Lucas 11

23

Lees meer

Hosea 14

5–6

Lees meer

Hosea 6

4+6

Lees meer

2 Korintiers 5

17–18a

Lees meer

Johannes 4

48–49

Lees meer

Johannes 5

10–11

Lees meer

Jesaja 49

14–15

Lees meer

Micha 7

7–8b

Lees meer

Johannes 7

28–29

Lees meer

Johannes 9

4–5

Lees meer

Filippenzen 3

12

Lees meer

Psalm 23

1+3-4a

Lees meer

Johannes 8

29

Lees meer

Johannes 8

31–32

Lees meer

Johannes 8

57-58

Lees meer

Psalm 18

2–3a+7

Lees meer

Ezechiel 37

26b–28

Lees meer

Filippenzen 2

7

Lees meer

Johannes 12

3

Lees meer

Johannes 13

37–38

Lees meer

Matteus 26

15–16

Lees meer

1 Korintiers 11

23b–24

Lees meer

Johannes 19

17–18

Lees meer

Romeinen 6

10–11

Lees meer

Johannes 20

2b+9

Lees meer

Jesaja 2

1-5

Lees meer

Jesaja 4

2

Lees meer

Jesaja 11

1-10

Lees meer

Jesaja 25

6-7

Lees meer

Jesaja 26

2-3

Lees meer

Jesaja 29

18+24

Lees meer

Jesaja 30

19.21

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

uit Psalm 72

Lees meer

Jesaja 35

3-4

Lees meer

Jesaja 40

26-27

Lees meer

Jesaja 48

17-18

Lees meer

Sirach (Ecclesiasticus) 48

10

Lees meer

Jesaja 2

1-5

Lees meer

Numeri 24

16-17

Lees meer

Genesis 49

10

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Jeremia 23

Lees meer

Rechters 13

3

Lees meer

Jesaja 7

14

Lees meer

Sefanja 3

17

Lees meer

Matteus 1

18-25

Lees meer

Lucas 1

66

Lees meer

Lucas 1

67-68

Lees meer

Lucas 2

11-12

Lees meer

Bijbelteksten voor dagelijkse mail

Psalm 51,12-14

Lees meer

Matteus 14

23

Lees meer

Lucas 12

35-37

Lees meer

Matteus 4

8-10

Lees meer

Genesis 1

3-5

Lees meer

Jesaja 21

11-12

Lees meer

Jakobus 1

13-17

Lees meer

Exodus 6

5-8

Lees meer

Exodus 17

1-3

Lees meer

Genesis 12

1-3

Lees meer

Matteus 17

1-2,5

Lees meer

Genesis 1

6-8

Lees meer

Psalm 84

2-4

Lees meer

Efeziers 5

11-14

Lees meer

Jona 2

6-8

Lees meer

Marcus 6

47-50

Lees meer

Micha 7

18-20

Lees meer

Johannes 4

13-14

Lees meer

Genesis 1

9-10

Lees meer

Openbaring 21

1–4

Lees meer

Numeri 13

27-28, 31-32 en 14:1

Lees meer

Exodus 17

8-9,11-12

Lees meer

Matteus 5

6

Lees meer

Psalm 121

4-6

Lees meer

Johannes 9

5-7

Lees meer

Genesis 1

14-16

Lees meer

Genesis 32

23-32

Lees meer

Exodus 13

20-22

Lees meer

Jozua 2

1-3

Lees meer

Jeremia 29

4-7

Lees meer

2 Korintiers 4

5, 7- 8, 10

Lees meer

Johannes 11

25-26

Lees meer

Genesis 1

20-21

Lees meer

Lucas 18

2-5

Lees meer

Hebreeen 12

1-2

Lees meer

Hooglied 5

2, 6-8

Lees meer

Jesaja 62

1, 6-10

Lees meer

Klaagliederen 2

18-19

Lees meer

Matteus 21

9-11

Lees meer

Genesis 1

26-28

Lees meer

Matteus 26

38-41

Lees meer

Marcus 14

3-9

Lees meer

Exodus 12

21, 26-27, 42

Lees meer

Marcus 15

37-40

Lees meer

Johannes 19

38-39

Lees meer

Matteus 28

1-2, 5-6

Lees meer

Romeinen 13

11

Lees meer

Matteüs 8

8

Lees meer

Lucas 10

23

Lees meer

Matteüs 15

32

Lees meer

Matteüs 7

21

Lees meer

Matteüs 9

27-28

Lees meer

Matteüs 9

37-38

Lees meer

Matteüs 3

1-2

Lees meer

Lucas 5

23-24

Lees meer

Matteüs 18

12

Lees meer

Matteüs 11

28

Lees meer

Psalm 37

23-24

Lees meer

Matteüs 11

16-17

Lees meer

Matteüs 11

2-3

Lees meer

Matteüs 21

28-31

Lees meer

Psalm 85

9a, 10

Lees meer

Matteüs 1

1,16

Lees meer

Matteüs 1

20

Lees meer

Lucas 1

17

Lees meer

Matteüs 1

24-25

Lees meer

Lucas 1

43-45

Lees meer

Lucas 1

46-48a, 49a

Lees meer

Lucas 1

65-66

Lees meer

Lucas 1

78-79

Lees meer

Johannes 1

14

Lees meer

Matteüs 6

1,4

Lees meer

Lucas 9

24b-25

Lees meer

Jesaja 58

10

Lees meer

Lucas 5

27-28

Lees meer

Marcus 1

12

Lees meer

Matteüs 16

18

Lees meer

Jesaja 55

10-11

Lees meer

Lucas 11

30

Lees meer

Matteüs 7

7-8

Lees meer

Matteüs 5

24

Lees meer

Matteüs 5

44-45

Lees meer

Marcus 9

3-4, 7

Lees meer

Lucas 6

38

Lees meer

Matteüs 23

5, 11-12

Lees meer

Matteüs 20

17, 25-26

Lees meer

Lucas 16

31

Lees meer

Matteüs 21

37-38

Lees meer

Lucas 15

20, 32

Lees meer

1 Korintiërs 1

22-25

Lees meer

Psalm 42

3

Lees meer

Matteüs 18

21, 26-27

Lees meer

Matteüs 5

17

Lees meer

Lucas 11

14-15

Lees meer

Hosea 14

9

Lees meer

Lucas 18

11, 13

Lees meer

Johannes 3

14, 17, 19, 21

Lees meer

Jesaja 65

17-19, 21

Lees meer

Johannes 5

6

Lees meer

Jesaja 49

8-9, 15

Lees meer

Exodus 32

7-8

Lees meer

Matteüs 1

21

Lees meer

Jeremia 11

19

Lees meer

Johannes 12

21, 23-24, 27-28

Lees meer

Johannes 8

6, 8, 11

Lees meer

Johannes 8

29

Lees meer

Daniël 3

17-18

Lees meer

Lucas 1

37-38

Lees meer

Johannes 10

37-38

Lees meer

Johannes 11

45-48

Lees meer

Filippenzen 2

5-7

Lees meer

Jesaja 42

2-3, 6-7

Lees meer

Johannes 13

21-25

Lees meer

Jesaja 53

3-5

Lees meer

Johannes 13

5-7, 15

Lees meer

Johannes 19

3, 5, 26-27

Lees meer

Lucas 22

58, 60-62

Lees meer

Lucas 24

15, 30-32

Lees meer