Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

1 Tes 3,12-4,2

Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt. (1 Tes 3,12-4,2)

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. (Lc 21,25-28.34-36)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"