Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Deuteronomium 10:12-13

Israël, bedenk dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij U wijst, dat U Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die Ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"