Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Deuteronomium 30:19-20a

Ik neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten door de Heer uw God te beminnen.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"