Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Exodus 13:20-22

‘Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"