Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Exodus 17:1-3

‘Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de proef?’ Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen: ‘Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"