Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Exodus 17,1-6

Toen de Israëlieten hun kamp opsloegen in Refidim had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te doen en zeiden: “Geef ons water te drinken.” Mozes antwoord- de: “Waarom doet u mij verwijten en waarom daagt u JHWH uit?” Maar de mensen leden daar hevige dorst; zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: “Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte als we toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven?” Mozes klaagde zijn nood bij JHWH: “Wat moet ik toch aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen.” JHWH gaf Mozes ten antwoord: “Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf waarmee ge de Nijl geslagen hebt en begeef u op weg. Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen drinken.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"