Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Exodus 34:9-10

Mozes zei: ‘Als U mij goed gezind zijt Heer, trekt U dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’ De Heer antwoordde: ‘Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal Ik zulke wonderlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn, en het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen Ik, de Heer, voor jou zal doen.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"