Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Filippenzen 2, 5-8

Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen… En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis…

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"