Adventsretraite

Advent 2023: Baan een weg voor de Heer

Steun ons

Filippenzen 2:7

Hij, die bestond in goddelijke majesteit heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"