Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Gastenboek

In dit gastenboek kan je, in het kort (maximaal 150 woorden), iets kwijt over je gebedservaring bij het doen van de digitale retraite. Hoe heeft het Woord van God tot jou gesproken? Wat heeft je geraakt in het bidden? Het is niet de bedoeling om te reageren op anderen, goede raad of persoonlijke boodschappen te geven, te discussiëren, vragen te stellen of links te delen. Wel om te luisteren naar elkaar. De reacties worden pas gepubliceerd na goedkeuring door de moderatoren.

Deel je gebedservaring

Alle velden zijn verplicht in te vullen. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Je naam : 
Je email-adres : 

Alle berichten van bezoekers

Gertruida schreef op 30 maart 2024 om 15:20

Paaszaterdag, het regent buiten,ik verwijl bij het graf van Jezus, hij stierf voor onze zonden, voor mijn zonden. Laat het allemaal op mij inwerken

Ank schreef op 30 maart 2024 om 14:13

Heel veel dank voor deze bijzondere retraite.
Ik beleef de weg naar Pasen, en ook Kerstmis, op een andere
manier dankzij jullie mooie retraites.
Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
Makers en retraitanten wens ik een Zalig Pasen.

lutgart verdonck schreef op 30 maart 2024 om 12:41

Paaszaterdag

In de stilte.
In de leegte vallen.
Ben de weg naar Pasen meegegaan.
Deed aan introspectie,vernieuwde inzichten gekregen.
Jezus heeft God als Vader kenbaar gemaakt.
Heeft mij de goddelijke natuur in de schepping leren zien.
Leerde mij zijn Woord beter te verstaan.
Heeft mij verbonden met de Liefdesbron.
Het spirituele pad van Jezus is volbracht.
Hij heeft mij thuisgebracht.

Elizabeth schreef op 30 maart 2024 om 10:44

Dank u wel voor deze bijzondere retraite, het heeft mij weer iets dichter bij de Heere gebracht, gezegende paasdagen.
De steen is weg
De weg is vrij…

Hennie schreef op 30 maart 2024 om 10:29

Ik bad om gezond te mogen worden, had er geen goed zicht op, en ik kreeg te zien hoe de vrouwen met Hem mee zijn gereisd, en hoe ze tijdens dit smartelijke sterven op gepaste afstand nabij Hem in nabijheid zijn gebleven.
Ik zie mijn vrouwenlijn, En schouw nu op Jezus, en hoe de vrouwen met elkaar nu aanwezig zijn, bij hun grootste liefde. Met hun hart bleven ze bij Hem.
Dit geeft mij ruimte om ook te voelen wat de dood van een geliefde met ons doet.

Dank voor deze retraite, en voor de ook zo persoonlijke reacties.

Cilia schreef op 30 maart 2024 om 10:05

Ik ben dankbaar en gelukkig omdat Jezus niet als slachtoffer, maar bewust en vrijwillig de dood aanvaarde.
Mij treft in een lijdensverhaal, waar Jezus zegt tegen Petrus: ” Weet ge dan niet dat mijn Vader een legioen engelen kan zenden om mij bij te staan.” ( vrije vertaling uit mijn herinnering) maar Hij deed het niet.Hij gaat vrijwillig zijn lijden en dood in. Vandaag overheerst mij het leeg zijn, niets zijn. Echart Tolle schrijft in zijn 4° preek: ‘… Waar het schepsel eindigt, daar God te zijn…’
Van hete dank voor de begeleiding!!!

Sterre schreef op 30 maart 2024 om 09:48

Duizend, duizendmaal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Tineke schreef op 30 maart 2024 om 09:15

Graag wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de vastenretraite enorm bedanken. Jullie hebben mij door deze weken heengeleid met zorgvuldig gekozen teksten en vragen. Het heeft me dichter bij God en mezelf gebracht en ik kijk uit naar de Paasmorgen. Dat ik de kracht van weggerolde steen mag ervaren en het Licht mag doorbreken.

Vera Van hove schreef op 30 maart 2024 om 08:57

Van harte dank voor deze mooie retraite!
Ook voor u een heerlijke Pasen vol vreugde van de Verrijzenis

Luc schreef op 30 maart 2024 om 06:48

De stilste dag van het jaar… ik mag alles in God’s handen leggen…. alles is nu volbracht en alles is gegeven… nu breekt de stilte door… en nu mag ik wachten…. niet wanhopig zijn maar wachten op de Paasmens…. ik word geen Paasmens door eigen verdiensten… de bal ligt nu volledig bij God….de taal die God spreekt is stilte…. hetgeen te gebeuren staat gebeurt in de heilige stilte… Jezus wordt in het graf gelegd… er zijn geen woorden meer die gesproken kunnen worden… hoe minder ik doe en hoe minder ik spreek, hoe meer God kan handelen…ik ben tot het nulpunt gekomen…

Rita schreef op 29 maart 2024 om 23:48

Jezus, dit tafereel van Uw lijden maakt me vooral stil. Aanschouwend Uw diepe wonden, Uw vernedering, Uw van pijn verwrongen lichaam aan het kruis. U had dit helemaal niet verdient. Maar toch… uit liefde voor de Vader en voor ons heeft U dit offer op U genomen. Het liefst zou ik U in mijn armen willen nemen om U te troosten, maar ook U, Maria. Wat moet U veel geleden hebben om Uw Zoon zo te zien…Uw Zoon waarvan u wist dat Hij de liefde zelf was. Ook vandaag nog wordt de liefde gekruisigd en dit door onze zonden en de vele oorlogen die er zijn. Ieder van ons heeft schuld aan de kruisiging en dit beseffende vraag ik vergeving voor mijn aandeel. Heer Jezus, dank U dat U ondanks alles met ons begaan blijft.

José schreef op 29 maart 2024 om 22:40

Ik zie Hem gaan. Overal bloed, van zijn hoofd door de doornenkroon, op zijn lijf van de geslingerd. Hij draagt die houten balk en ik zie de spinters in zijn huid dringen, schaafwonden. Hij wankelt onder het gewicht en door de pijn. Het is onmenselijk, en ik? Ik kan niets, alleen maar huilen.
Als Hij aan het kruis wordt geslagen houd ik het niet vol. Ik wordt zo misselijk van het geluid en zijn gegil. Ik zou het liefst weglopen, maar het besef dat Hij zo lijdt voor mij, maakt dat ik blijf. Ik kan Hem niet aankijken,het is té erg. Met de moed der wanhoop blijf ik, ik kan niet anders, en bidt dat zijn lijden snel voorbij mag zijn.

Olivia schreef op 29 maart 2024 om 22:30

Vooraleer te sterven zei Jezus tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw Zoon.” En tot de leerling Johannes: “Zie daar uw moeder.” Bij het kruis van Jezus worden mensen aan elkaar toevertrouwd. Christenen worden bij het kruis geroepen en gezonden om voor elkaar en voor alle mensenkinderen te zorgen.

Heer Jezus, wij danken U voor U goedheid, U liefde en U zorg.
Wij aanbidden U, Jezus, en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Hermaria schreef op 29 maart 2024 om 21:05

mijn wazige blik richt zich
nu naar de maria’s
die vol ontzetting
bij het kruis staan

ik zie hen wenen en klagen
handen worden voor de mond geslagen – met op de achtergrond
de schreeuwende massa

hun handen wringen
zich in de plooien
van hun kleding
onrustig wrijvend

trillend loop ik naar hen toe
en raak hen even aan
mijn hand op hun arm
en blijf bij hen staan

erbij
bijeen
samen

dit ontzaglijke
is niet in je eentje te dragen

dan klinkt de stem die zegt
wees zorgzaam voor elkaar

Hennie schreef op 29 maart 2024 om 20:56

Hier, op de avond van deze dag, deze overvolle dag aan indrukken, en luisteren naar wat dit allemaal doet,
bid ik U om gezond te worden, bidt ik u om nieuwe inzichten van verlossing Moge er licht schrijnen waar het nu nog verlangend en hopend in mij leeft en beweegt.

Frits schreef op 29 maart 2024 om 20:31

Ik kom juist uit de GOEDE VRIJDAG viering en dan realiseer je feitelijk wat voor een lijden JEZUS heeft doorstaan voor ons.

Trees schreef op 29 maart 2024 om 18:38

Vandaag zijn mijn gedachten bij onze hemelse moeder .In gedachten zie ik haar bij het lijden vanhaar zoon .Wat een onmenslijke opdracht je eigen zoon zo te moeten zien lijden
Jezus aan het kruis geslagen om onze zonden. vergeef mij Heer de fouten waarmee ik u pijn heb gedaan .dank u Heer dat u alle mensen vergeeft Trees.

Ton schreef op 29 maart 2024 om 18:22

Waken bij U, Jezus; nog niet goed weten van “hoe verder nu..” “Liefde” leefde U, voor de Vader en voor ons. Dat uw Liefde, Jezus, ons en ook mij de weg wijst..

Machteld schreef op 29 maart 2024 om 16:42

Here Jezus, ik kan me onmogelijk inbeelden hoe pijnlijk uw dood aan het kruis is geweest. De fysieke pijn, de verlatenheid, de spot van de omstaanders. U bent vrijwillig gestorven om mij het leven terug te geven, een leven zonder blaam. U hebt mijn onvolkomenheden en zonden op u genomen en bent het volmaakte offerlam geworden, zonder smet of blaam, geofferd voor Vader God. Die dingen zijn onbegrijpelijk voor mij. Uw offer heeft mij verzoend met de Vader voor altijd. Dank u voor uw grote liefde en trouw. Jezus, laat mij niet vergeten wat dat offer u gekost heeft, vergeef mij omdat ik uw liefde vaak niet kan bevatten. Amen.

lutgart verdonck schreef op 29 maart 2024 om 14:46

Jezus,
Is Uw kruis een symbool,een weg naar innerlijke bevrijding?
Ik zit gevangen in de wereld van aardse gebeurtenissen en probeer
Uw lijden en het onschuldig lijden van zovelen een plaats te geven.
Jezus,Uw leerlingen worden voorbereid op Uw opstanding maar ze slaan op de vlucht.
Jezus,Uw stoffelijk lichaam geeft de geest maar Uw Geest leeft en ontwaakt nu bij de Vader.
“In Uw handen geef Ik mij Geest””Het is volbracht!”
Gods Liefde komt redden wat gevangen is.
Jezus leert mij moedig te zijn om mijn kruis te dragen en dat van anderen te verlichten.

Cilia schreef op 29 maart 2024 om 14:03

Ik neem de woorden van Maarten Luther King in de mond:’ Ik wil alleen Gods wil vervullen… Hij heeft mij de berg laten beklimmen en ik heb het beloofde land mogen zien. Mijn ogen hebben de heerlijkheid van het komende Godsrijk mogen aanschouwen… Daarom ben ik zo gelukkig, ik maak me geen zorgen meer, ik ben voor geen mens meer bang.”Als Hij mij Zijn beker geeft, geeft Hij ook de kracht daartoe. Ik wil ook sterven als overwinnaar en niet ans slachtoffer. Ik wil!!! Dank Jezus

Gertruida schreef op 29 maart 2024 om 12:26

Mijn gedachten zijn bij Jezus, Maria bij alle mensen die, eenzaam, die lijden en stervende zijn, wat ik wil zeggen is Heer, Vader in de Hemel denk aan ons.

Agnes Erkelbout schreef op 29 maart 2024 om 11:56

Dankbaar voel ik mij bij de woorden van Luc, bij het poëtische gebed van Hermaria en alle andere gebeden …zij lichten met kleine stukjes de sluier op van dit onbegrijpelijke mysterie … dankbaar ben ik voor deze digitale retraite.

Ik vind goede vrijdag heel moeilijk omdat ik vandaag moreel verplicht ben bij het lijden en sterven te blijven. Die kant van het leven komt toch zo in ieders leven binnen gewandeld. Is dat de beker van het leven drinken ? Ook het verre lijden binnen laten …rond lijden en dood hangt toch de Liefde, de liefde van de mensen en de onvoorwaardelijke liefde van onze Vader God.
Heer Jezus, ik dank U omdat je willen verrijzen zijt.

Diaken Luc schreef op 29 maart 2024 om 11:28

Alle aandacht gaat vandaag uiteraard naar Jezus aan het kruis. Vergeet ook Maria niet: je moet maar eens een kind verliezen op zo’n wijze… Moeder van Smarten, bid voor ons

Casimir schreef op 29 maart 2024 om 11:17

Jezus werd gevoerd naar twee gekruisigde mensen waar Hij in het midden van de twee werd geplaatst. Dat is in het midden van de goede en de kwade. Hij is de droevige metgezel van beide mensen. Ook de kwade mens, die Hem niet aanvaardt, is Zijn metgezel. Jezus is aanwezig als lijdende tussen beiden. Ik ben zowel de goede als de kwade, maar in elk geval ook lijdende. Meelijden met Jezus betekent dat ik mijn dagelijks lijden draag met Hem en op die manier openheid creëer om door De Vader geraakt te worden.

Marlene schreef op 29 maart 2024 om 11:17

Heer Jezus, wij staan stil bij Uw lijden. Ik kijk naar U hoe Gij meeleeft met ons, samen lijdt met ons, samen met ons het kwaad ondergaat en de gevolgen ervan draagt … Ik sta stil bij mijn eigen leven, bij het lijden die zoveel mensen moeten ondergaan. Wij zoeken troost en kracht. Wij aanbidden U Christus en wij loven U, omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld verlost hebt. In Uw handen, Heer, leg ik mijn geest, mijn gehele leven.

Martine schreef op 29 maart 2024 om 11:02

Heer Jezus, U gaat ons voor. Wij zien hoe U de weg de weg teneinde bent gegaan. Op het einde voelde u zich helemaal alleen met uiterst fysische pijn. Het schrikt mij af om dit ook te moeten doorstaan. Ook in deze angst schreeuwde Uw het uit tot uw vader. Heer, wees ons nabij in het uur van onze dood en laat ons dat einde waardig dragen met onze er na komende verrijzenis in gedachten.

Elizabeth schreef op 29 maart 2024 om 10:04

Wat lastig, vandaag weer erg last van overprikkeling en ik kan me niet concentreren, toch weet ik dat God met mij is.

Vera Van hove schreef op 29 maart 2024 om 09:56

Jezus,
Gij die neergedaald zijt ter Helle
Gij houdt me innig vast
in dat diepste,pijnlijkste gebeuren,

Gedurig zie ik Uw doorngekroonde hoofd voor mij,hangend aan U kruis
in de meest extreme pijn
Met het vreselijke gevoel.
alleen te zijn
Verlaten door Uw Vader

Indië pijn,die geen mens zich kan bedenken
Wijl Gij Uw liefde
aldoo
Blijft schenken.

Niemand is er zoals Gij
Gij alleen
Die na Uw lijden en dood
Ons komt verblijden
Met Uw Verrijzenis

Nelleke schreef op 29 maart 2024 om 09:10

U deed dit ook voor mij!
Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!En help ons deze boodschap vandaag aan anderen te verkondigen?
Shalom

Luc schreef op 29 maart 2024 om 07:05

De allereerste heilige, de mens waarvan wij met zekerheid weten dat hij in de hemel bij Jezus is, is de goede moordenaar. Hij had Jezus wellicht nooit gezien tijdens zijn leven, hij heeft zeker nooit iets van de bijbel gelezen…hij was niet gedoopt en niet gevormd… en toch zegt Jezus hem: vandaag zul je met mij zijn in het Paradijs…. Dat geeft mij te denken… Wat had die man speciaal gedaan dat hij zo’n geweldige indruk op Jezus gemaakt heeft? het antwoord is eenvoudig…. hij had Jezus in zijn hart binnengelaten en liefgehad….Jezus was op dat moment aan het sterven….hoeveel mensen in Gaza, in Oekraine, in Africa, in Zuid-Amerika zijn er op dit moment aan het sterven? hoeveel mensen zijn er bij ons op dit ogenblik aan het sterven? Heer, geef mij vandaag genoeg liefde om deze mensen lief te hebben…ik geef U vandaag mijn koude onverschilligheid…. ik leg ze vol vertrouwen in je handen…. ik voel mij machteloos bij al dat sterven….neem deze talloze mensen allemaal mee als je naar uw vader terugkeert… ik sta met mijn rug volledig tegen de muur….ik ben er zeker van dat gij ons allemaal liefhebt…. jouw opengestrekte armen hebben de hele wereld lief….

Olivia schreef op 28 maart 2024 om 22:11

Stel je voor! Je kunt deze veertigdagentijd dichter bij God komen dan je ooit eerder bent geweest. Als jij je best doet om tot Hem terug te keren, trek Hij jou nog dichter naar zich toe. Hij zal je reinigen en je weer heel maken. Hij wacht tot jij naar Hem toekomt, in het bijzonder in het Sacrament van Boete en Verzoening. Open jij je hart voor Hem, zodat Hij alles tussen jullie in orde kan maken.

“Jezus, dank U voor deze Veertigdagentijd waarin ik mij met U kan verzoenen!”

Hermaria schreef op 28 maart 2024 om 21:38

heel langzaam druppelt
het water over mijn voet
waarna het overgaat in
zachte warme golfjes

een gloedvolle hand
wast teder mijn huid
ik zie voor me de
liefdevolle gebogen houding

met een kalm gebaar
wordt de linnen doek
om mijn voet gewikkeld
en droog gewreven

een tijdloosheid overvalt mij
en in verstilling blijf ik
ingetogen zitten

ik ben een gezegend mens
en gezegende mensen
hebben iets om uit te delen

Ton schreef op 28 maart 2024 om 21:36

Schedelplaats; daarheen werd U gevoerd, Jezus; verzamelplaats van angst, dood en verderf. Voorbij de woorden;nee, ik heb ook geen woorden nu, dan dat ik bij U wil zijn..

Madeleine schreef op 28 maart 2024 om 20:54

Een vrouw huilde toen Paus Franciscus haar de voeten waste in de gevangenis. Ik kan dat beeld niet vergeten. Jezus die mijn voeten wast…? Jezus, uw voorbeeld zegt zoveel meer dan woorden.

Godelieve schreef op 28 maart 2024 om 19:42

Bij dit gebeuren kan ik alleen maar stil zijn, het in mij opnemen.

Martine schreef op 28 maart 2024 om 16:02

Elkaars voeten wassen, dingen die je doet in je omgeving. Je moet er niets speciaals voor doen. Gewoon er zijn om de andere te helpen, zelfs al is er een statusverschil.

lutgart verdonck schreef op 28 maart 2024 om 15:10

Wat ik voor jullie gedaan heb,moeten jullie ook doen.

Jezus leert mij om te dienen.
Hij reinigt en wast mijn hoogmoed weg.
Hij geeft een teken,hoe ik moet omgaan met mijn naaste.
In liefdevolle eenvoud en een vergevend gebaar.
In innerlijke overeenstemming komen met Jezus.
Verkwikking, geestelijke voetwassing,elkaar bijstaan
in geestelijke nood,in het huwelijk,gezin,vriendenkring.
Jezus veegt alle schuld weg,ik ben nu rein en heel.
Hij legt dankbaarheid en vreugde in mijn ziel.
Met mijn medemens eenheid beleven door een gemeenschappelijke ervaring.
Elkaar de voeten wassen als teken van vergeving.

Elin schreef op 28 maart 2024 om 15:00

Als 10jarige deed ik bijna dagelijks boodschappen voor Harrie, een buurtbewoner die halfzijdig verlamd was.
Harrie was gescheiden en in de buurt werd over hem geroddeld, een echtscheiding was in 1962 nog bijzonder.
Harrie had verzorging van een zuster die ongeregeld kwam. Eens vroeg Harrie mij of ik zijn voeten wilde wassen, hij kon er zelf niet bij. Ik waste zijn Harrie voeten, vond het niet vervelend, het voelde als goeddoen, denk ik. Thuis vonden het maar zo zo… maar ik zei, “nou, Jezus waste toch ook de voeten van de apostelen”… Daarmee was alles gezegd. Ik ben het nooit vergeten, het is een warme herinnering.

Casimir schreef op 28 maart 2024 om 13:54

Het wassen van de voeten, opdat ze proper zouden zijn, is zich klein maken ten opzichte van de persoon wiens voeten men wast. Het is nederigheid en dienstbetoon. De apostelen hadden dit niet gevraagd. Jezus doet dit spontaan en stelt hiermee een voorbeeld van groot respect. Respect, nederigheid en dienstbetoon zitten vervat in het gebaar van voeten wassen. Jezus vraagt ons Hem na te volgen zodat ook wij zouden openstaan voor de Kracht van de Vader. Want ontvankelijkheid voor de Vader ontstaat wanneer wij ons ego achterstellen en voorrang geven aan de ander.

Hennie schreef op 28 maart 2024 om 13:29

Het eerste wat van ons onderaan de Berg Sinai gevraagd werd, was om De Heer onze God lief te hebben, met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en al onze kracht. Ik denk nu aan Zijn Zoon, om hem nu eveneens en op deze wijze nu lief te hebben, ook als het moeilijk wordt, of onbekend.

Gertruida schreef op 28 maart 2024 om 11:49

Ik mediteer over de voetwassing, ben mij bewust van verstrooiingen, probeer mijn Geest tot rust te brengen en vraag om de genade van waakzaamheid. Het is niet te bevatten, Jezus wist dat hij verraden, verloochend en verlaten zou worden, toch stelt hij zich dienstbaar op en wast de voeten van de leerlingen. Ook het waken en bidden van zijn drie geliefde leerlingen lukt hen niet, Jezus bidt tot zijn Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Ik word stil en realiseer mij dat ik tekortschiet, net zoals zijn leerlingen destijds

Elizabeth schreef op 28 maart 2024 om 11:10

Zo laag daalde U af
Met een teilje water
Maakte U Zich klein
U Die alles gaf
U maakte mij rein

Zo laag daalde U af
Met een kapotte rug
Droeg U mijn pijn
U Die alles gaf
U maakte mij rein

Zo laag daalde U af
Gewikkeld in linnen
U was vernederd bespot
Geslagen gekruisigd
Gestorven en nu…
In een graf
U Die alles gaf
U maakte mij rein

Zo laag daalde U af
Zo uit laag die diepte
U stond weer op
U redde mij
Van eeuwige dood en pijn
Ik mag straks voor eeuwig
Bij U zijn
U Die alles gaf
U maakte mij rein

Cilia schreef op 28 maart 2024 om 10:37

Deze dag is een dag van dank, om de dienstbaarheid van zovele vrijwilligers in de liturgie te vieren.
Het is ook een dag van dank om het delen van Zijn lichaam, Bloed, Zijn dienstbaarheid. Ik dank ook dat Jezus niet slaafs, maar als totale vrije mens wil sterven, daarom kan Hij ook verrijzen; opdat ook wij diezelfde vrije keuze zouden maken in elk nieuw NU.

Nelleke schreef op 28 maart 2024 om 09:06

Dit beeld van nederigheid doet heel veel met mij..eerst de naaste..in alles , in dienen ,in vergeven, voorbeeldfunctie dus.
Heer wat kom ik hier nog veel in tekort naar U in naar mijn meest naasten..Help
In kwaliteitstijd vrijmaken voor de gemeente die wij samen dienen, een oefenplek ook voor het inloophuis: tijd offeren.
Maar dan mag ik ook ervaren dat de Heer nog genoeg tijd geeft voor ontspanningsmomenten en trouwens ,dan ervaar ik dat het werk voor Zijn Koninkrijk steeds zegen maar ook blijdschap geeft!
Shalom voor een ieder !

Marlene schreef op 28 maart 2024 om 08:55

De voetwassing is een daad van grote liefde, van nederigheid en dienstbaarheid. Jezus wijst ons dat ook wij met nederigheid en liefde elkaar moeten dienen. Wat is er mooier dan een leven trachten te leiden gewijd aan het dienen van anderen, vooral de meest behoeftigen. Jezus volgen in alle dingen.
Ik probeer zoveel mogelijk vrijwilligerswerk te doen. Het geeft mezelf zoveel vrede en vreugde, ik krijg telkens zoveel liefde en dankbaarheid terug. Ik voel me dan rijk begenadigd.

Vera Van hove schreef op 28 maart 2024 om 08:49

Zoals Jezus met liefde de voeten van de apostelen waste zo moeten ook wij voor elkaar zorgen.Liefde vol ,met vriendschap er barmhartigheid ,met goedheid,altijd en waar ze ons nodig hebben .Nooit mag het ons te min zijn!

Hennie schreef op 28 maart 2024 om 08:16

Dat totale zich hebben willen verbinden in liefde met ons, vanuit Zijn trouw en liefde voor de Vader.
Hij die zijn lijden, zijn leven zo met ons heeft gedeeld. allereerst door het ons voor te doen, alweer verbindend en dienstbaar de voeten onze voeten te wassen. En vervolgens de beker van verbondenheid, van barmhartigheid en liefde.
Over de voetwassing meditatie ben ik heel lang, heel stil geweest. Er kwam zoveel innerlijk vrij over de omgang met onze medemens.

Hij deed het ons voor, ook gisteren toen wij vanuit de mantra zanggroep een dierbare vriend moesten laten gaan. In Zijn voetstappen werd het een verdrietige, maar o zo waardig afscheid.

En terug kijkend zie ik ook hoe het verraad , de wereld, de omgeving, families, door onbewustheid zo een ander gezicht kan geven. Dan is daar het gebed om het met Hem te delen

AgnesErkelbout schreef op 28 maart 2024 om 00:55

Heer Jezus, ik vraag U om genezing, ik ben niet in staat om met U te waken of onder uw kruis te staan.
Ook voor het kleine lijden loop ik liever weg. Ik ben laf en gemakzuchtig.
Genees mij aub.

Nelleke schreef op 27 maart 2024 om 23:45

Iedere keer als Jezus’Naam gelasterd en bespot wordt en ik er niets van zeg pleeg ik min of meer verraad aan Hem..
Misschien ook wel als ik als Christen niet Zijn Naam eer aan doe of niets zeg als ik wel iets moet zeggen en andersom..Kan ik het zo scherp stellen?Heer vergeef mij telkens weer en inspireer mij door Uw Geest U en de naaste niet te verloochenen.Jezus wat heeft U veel voor mij /ons gedragen aan het kruis..helpt U mij uit liefde voor U te strijden tegen het kwade?
Shalom deze nacht.!

← Oudere berichten Blader door de gebedservaringen Nieuwere berichten →