Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Genesis 12:1-3

‘De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen die jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken.’ ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"