Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Genesis 1:26-28

‘God zei: ‘Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"