Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Genesis 49:10

‘Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt die hem dragen mag: hem zijn de volken gehoorzaam.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"