Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Handelingen 10:40-41.43

God heeft Hem op de derde dag weer tot leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de dood was opgestaan. Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"