Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Heb 10,5-10

Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, maar U hebt Hij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden U niet. Toen heb Ik gezegd: Hier ben Ik, want dit staat in de boekrol over Mij geschreven: Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen’. (uit Heb 10,5-10)

Hij zal hen als een herder weiden. Zij zullen veilig wonen, want Hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en Hij brengt vrede. (uit Mich 5,1-4a)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"