Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jeremia 23

‘De tijd komt – zo spreekt de Heer – dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dit is de naam die men hem geeft: ‘God de Heer, onze gerechtigheid’. Eens komt de tijd…’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"