Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jes 11,1-10

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten. (uit Jes 11,1-10)

Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. (uit Lc 10,21-24)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"