Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jes 2,1-5

Alle volkeren zullen zeggen: Kom laat ons optrekken naar de berg van de Heer, laat ons wandelen in het licht van de Heer. (uit Jes 2,1-5)

Ik zeg u, zei Jezus, velen zullen uit het Oosten en het Westen komen, en met Abraham, Isaak en Jakob aanzitten in het Rijk der hemelen. (uit Mt 8,5-11)

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"