Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 11:1-10

‘In die dagen zal een twijg ontspruiten.
De Geest van de Heer zal op hem rusten.
Dan zondigt niemand meer,
doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder water.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"