Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 25:6-7

‘In die dagen zal de Heer der hemelse machten
voor alle volkeren op deze berg een gastmaal aanrichten;
een gastmaal van vette spijzen,
een gastmaal van belegen wijnen.
Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren
die ligt over alle volkeren
en de doek die uitgespreid ligt over alle naties.
Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen…’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"