Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 26:2-3

‘Opent de poorten en laat binnentrekken de rechtvaardige natie die God trouw is gebleven.
Die standvastig zijn van hart, omringt Gij met uw vrede,
want op U hebben zij hun vertrouwen gesteld.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"