Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 42, 1-3

Hier is mijn dienaar, Hem zal ik steunen, Hij is mijn uitverkorene, in Hem vind ik vreugde. Ik heb Hem met mijn Geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, verheft zijn stem niet, Hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam zal Hij niet doven. Het recht zal Hij zuiver doen kennen.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"