Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 43, 1-3a / 4-5a

Dit zegt de Heer die jou geschapen heeft, Jakob, die jou gevormd heeft, Israël:
wees niet bang, Ik zal je vrijkopen, Ik heb je geroepen bij je naam, je bent van Mij.
Moet je door water gaan: Ik ben bij je; of door rivieren: je wordt niet meegesleurd;
moet je door vuur gaan: het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien…
Zo kostbaar ben je in mijn ogen, zo waardevol. Ik heb je lief.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"