Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 48:17-18

‘Ik ben de Heer uw God die u wil voeren over de weg die gij moet gaan.
Als gij acht gegeven had op mijn geboden,
zou de voorspoed u reeds nu omspoeld hebben als een bergstroom
en zou uw welvaart zo uitgestrekt geweest zijn als de zee met zijn golven.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"