Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 55:6-7

Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen, laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"