Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 58:6b-7 + 9a

Het vasten dat Ik wens is dit: uw brood delen met de hongerigen, de dakloze zwervers opnemen in uw huis, de naakten kleden die gij ziet en u niet afkeren van uw eigen vlees.
Wanneer gij dan tot de Heer bidt zal Hij u verhoren. Wanneer gij dan tot Hem roept zal Hij antwoorden: ‘Hier ben ik.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"