Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 62:1, 6-10

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.
Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.
Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. ‘

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"