Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Jesaja 65:17-19, 21

Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. […] Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. […] Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. […] Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"