Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 11,17-27

Toen Jezus in Betanië aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Marta ging Hem tegemoet. Ze zei tegen Jezus: ’Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja’ zei Marta ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal nooit meer sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"