Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 12:21, 23-24, 27-28

Zij vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. […] Jezus zei: “De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. […] Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.”

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"