Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 12:24-26

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"