Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 13:21-26

Jezus verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"