Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 13,3-5

In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond Hij van tafel op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"