Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 13:33-35

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: ‘Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.’ Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"