Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 13,37. 24,2

Petrus zei tot Jezus: ‘Heer, mijn leven zal ik voor U geven.’ Jezus antwoordde: ‘Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Nog eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Maar laat uw hart niet verontrust worden. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"