Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 13:37–38

Petrus vroeg Jezus: ‘Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.’ Jezus antwoordde: ‘Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.’

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"