Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 15, 9-17

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"