Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 18,37.19,17-19

Pilatus zei: ‘Gij zijt dus koning?’ Jezus antwoordde: ‘Ja, koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid.’
Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heette, in het Hebreeuws Golgotha. Daar sloegen zij Hem aan het kruis en met Hem nog twee anderen, aan elke kant één en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde: ‘Jezus de Nazoreeër, de koning van de Joden’.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"