Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 19

Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoren lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan (Joh. 13,1).
Jezus droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats. Daar kruisigden ze Hem, met twee anderen, aan weerskanten één van Hem en Jezus in het midden (Joh 19,17).
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei Hij: “Ik heb dorst.“ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: “Het is volbracht.“ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest (Joh. 19,28.30).

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"