Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 19:28-30

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"