Adventsretraite

Advent 2024: Zie, Ik begin iets nieuws!

Steun ons

Johannes 19:38-42

Na de kruisdood van Jezus vroeg Josef van Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd pond. Ze wikkelden Jezus ‘ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

Terug naar "Bijbelteksten voor dagelijkse mail"